Betalingsservice – Kundecase

Kundecase om NemBetaling – Betalingsservice

Automatiseret opkrævning hos ASE.

ASE har valgt MobilePeoples NemBetaling Enterprise til deres daglige håndtering af nye medlemmers betaling af kontingenter.

NemBetaling er integreret med Microsoft Dynamics, som ASE benytter. Dermed kan kundeservice via MS Dynamics sende betalingsanmodninger ud til kunderne samt tilmelde dem Betalingsservice. Automatiseringen forenkler opkrævningsprocessen og er resursebesparende for ASE.

LÆS OM BETALINGSSERVICE

Slipper for at sende girokort og betale porto hos Eniig.

Eniig er et forsyningsselskab, der har valgt at tage de nye, digitale betalingsløsninger i brug.

Ved at integrere Eniigs systemer med MobilePeoples API kan Eniig på en månedlig basis sende e-mails og SMS’er ud til kunderne med et link til betaling og mulighed for tilmelding til betalingsservice.

Det sparer Eniig for administration af girokort og post, og omkostningerne til betalingsprocessen nedsættes.

LÆS OM BETALINGSSERVICE

Enkel og brugervenlig tjeneste hos Falck.

Hos Falck kan abonnenterne tilmelde sig Betalingsservice over telefonen via tjenesten fra MobilePeople. Derved slipper abonnenterne for køen på posthuset eller besværet med at indtaste oplysningerne via sin netbank, og Falck sparer penge og besværet med administration af giroindbetalingerne.

Falck har tidligere kørt mere traditionelle kampagner for tilmelding til Betalingsservice. Men erfaringen viser, at de færreste folk får udfyldt og sendt kuponerne med den nødvendige information. Med løsningen fra MobilePeople kræver det nu blot en opringning.

Tjenesten er et konkurrencedygtigt alternativ der fungerer til såvel Falcks som medlemmernes store tilfredshed.

LÆS OM BETALINGSSERVICE

Enkel og brugervenlig tjeneste hos Falck.