Gruppevarslingssystem

GruppeVarsling når akutte behov opstår.

En ny og hurtig indkaldelse af medarbejdere via vores GruppeVarsling når akutte behov opstår. Vores løsning sikrer, at sygehusene kan bemande afdelingerne hurtigt og effektivt.

Vi har designet systemet til hurtig indkaldelse af relevant personal. Stop indkaldelsen når tilstrækkeligt antal personer har accepteret. Indsamle jeres svar på hvornår personen kan møde – tager det for længe i forhold til defineret acceptabel tid, kan systemet meddele personen at denne indtil videre sættes på hold. Personen kan derefter indkaldes, hvis behovet ikke bliver dækket med personale med kortere reaktionstid.

Have forud indtalte beskeder som kan benyttes, eller der kan simpelt indtales beskeder, som dækker den aktuelle situation. Samtidigt gives information via SMS. Det kan være beskeder som er skrevne på forhånd eller nogen som laves beregnet på den aktuelle situation. Generere en liste med det personale, som er indkaldt, og som man herefter kan kommunikere med via IVR, SMS eller ved en konference hvor alle kan deltage ved at ringe op til et oplyst nummer – evt. inkl. en adgangsgode.

KONTAKT